Ülalolev joonis kuvab logistilise regressiooni lineaarliikme (st logaritmilise šansi) komponente - mudeli koefitsient korrutatud tunnuse väärtusega. Seega ei näita see otseselt tõenäosusskooride muutumist, vaid annab ülevaate, mis tunnused on riski suurendavad/vähendavad ning millised tunnused omavad suuremat osatähtsust


Antud lehel olevad joonised kuvavad tunnuste kaupa antud isiku tõenäosust uuritava tunnuse eri väärtuste korral. Näiteks 'vanuse' joonise korral on kõik ülejäänud tunnused fikseeritud ning vaadeldakse isiku tõenäosusi eri hüpoteetiliste vanuse väärtuste korral


vanus

sugu

emakeel

maakond

haridustase

praeguste tööandjate arv

peamisi tööandjaid viimase 2 aasta jooksul

keskmine tööandjate arv kuus viimase 2 aasta jooksul

keskmine sissetuleku suhe keskmisesse palka viimase 2 aasta jooksul

praegusel töökohal töötatud päevade arv

Töötamise liik

Tööandja on FIE

Töötuna arvel oldud kordade arv viimase 3 aasta jooksul

praeguse tööandja töötajate arv

praeguse tööandja makstav keskmine brutotöötasu

On olnud tööotsijana arvel

Viimase 3 kuu keskmise palga suhteline muutus aastatagusega võrreldes (midpoint)

Riskipiiride määramineHaridustasemedTöötamise liikKeskmine palk

Riskipiirid