Töölaua leiab siit: http://shiny.citis.ut.ee/avork/rita2covid