Väike maksukalkulaator


Töötamise piirmaksumäär - kui palju võetakse maksudena (sotsiaalkindlustusmaksed + tulumaks) ära ühelt täiendavalt brutopalgana teenitud eurolt
Keskmine tulumaksumäär - makstud tulumaksu suhe brutopalka


Töötamise piirmaksumäär - kui palju võetakse maksudena (sotsiaalkindlustusmaksed + tulumaks) ära ühelt täiendavalt brutopalgana teenitud eurolt
Keskmine tulumaksumäär - makstud tulumaksu suhe brutotulude summasse


Töötamise piirmaksumäär - kui palju võetakse maksudena (sotsiaalkindlustusmaksed + tulumaks) ära ühelt täiendavalt brutopalgana teenitud eurolt
Keskmine tulumaksumäär - makstud tulumaksu suhe brutopalka

Mõeldud abivahendiks mõistmaks Eesti tulumaksusüsteemi. Ei pretendeeri absoluutsele tõele. Koostaja ei võta mingit vastutust, kui selle kasutaja satub stressi või maksuvõlgadesse. Selle rakenduse kood on kättesaadav ka githubis. Teata vigadest või ettepanekutest: andres.vork@ut.ee