Käesolev töölaud on vanemahüvitise analüüsi prototüüp, mis on valminud Sotsiaalministeeriumile TÜ CITISe.
Kontakt Andres Võrk, andres.vork@ut.ee

Vanemahüvitise kestuse ja suuruse parameetrid

Siia tulevad valemid ja joonised, mis näitavad, kuidas vanemahüvitise suurus sõltub samaaegsest töötasust

Suhtena SKPst
Suhtena SKPst

Vanemahüvitis soo järgi suuruse lõikes

Isade osakaal

Vanemahüvitis suuruse järgi soo lõikes

Sama telg
Sama telg

Soo lõikes samaaegne töötamineTöötasu suuruse järgi