Töötukassa eesmärkide puu


Kohandamata näitajad

Kohandatud näitajad

Taust

Käesolev töölaud on prototüüp, mis valmis Töötukassale TÜ CITISe ja RAKE projektis Töötukassa tulemusindikaatorite süsteemi analüüsi kohta. Vt Trumm, Võrk, Lees, Aksen, Espenberg (2018) Eksperthinnang Eesti töötukassa tulemusindikaatorite süsteemile ja tulemuslikkuse koondindikaatori väljatöötamine. Tartu: Tartu Ülikool.

Viide: researchgate.net

Põhjalikum koondindikaatori arvutamise metoodika ülevaade on ingliskeelsena kättesaadav toimetisena Võrk, Trumm (2018) "Regression-adjusted multicriteria evaluation system to measure the performance of Estonian Unemployment Insurance Fund."

Viide: researchgate.net