Töötule antud mudelprognoos töötuks jäämise hetkel

Info kuvamise sisu ja viis konsultandile tuleb läbi mõelda

Reeglipõhine teenuste soovitamine


       

Mudelipõhine soovitus teenuste mõju kohta pikaajalise töötuse tõenäosuse vähendamisel

Võtab esialgu lihtsustatud mõjuhinnangud profileerimise mudelist Ajapikku lisanduvad mõjuhinnangud süvaanalüüsidest

       

Salvesta tagasiside faili